Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/6.2POKL/2019 z dnia 28.02.2019r usługi polegającej na opracowaniu projektu banera internetowego i umieszczenie go na regionalnym portalu


baner

Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalna Izba Gospodarcza pragnie gorąco podziękować zainteresowanym podmiotom za złożenie ofert na usługę polegającą na opracowaniu projektu banera internetowego i umieszczenie go na regionalnym portalu zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 2/6.2POKL/2019 z dnia 28.02.2019 r. w ramach projektu pt.: „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Pragniemy jednocześnie poinformować, iż po rozpatrzeniu dwóch złożonych ofert, została wybrana najkorzystniejsza oferta. Zwyciężyła oferta opiewająca na kwotę (brutto) 527,67 zł.