Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1/6.2POKL/2019 z dnia 24.01.2019r. usługi polegającej na opracowaniu projektu banera internetowego i umieszczenie go na regionalnym portalu

kapital_ludzki_k

Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Stalowa Wola 11.02.2019 r.

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli informuje, iż zapytanie ofertowe nr 1/6.2POKL/2019 z dn. 24.01.2019 r. w ramach projektu pt.: „Zmień zwyczaj – pożyczaj!”
w ramach:
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia zostało unieważnione.