Zmiana wysokości stopy bazowej

W związku z dokonaniem zmiany wysokości stopy bazowej z przez Komisję Europejską informujemy, że od dnia 1 stycznia 2019r. obowiązuje nowe oprocentowanie pożyczek udzielanych przez Regionalna Izbę Gospodarcza w Stalowej Woli

a. na warunkach korzystniejszych niż rynkowe – 1,87%
b. na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej od 2,87%