Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 6/2017/RPOWP I z dnia 30.11.2017r – dotyczące usługi dostawy szaf biurowych, regałów archiwalnych i krzeseł do biurka  

woj podkarpackie

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi polegającej na dostawie szaf biurowych, regałów archiwalnych i krzeseł do biurka  w ramach projektu „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy

Informujemy, iż wpłynęła 1 oferta  ( rozstrzygnięcie do pobrania).