Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 5/2017/RPOWP I z dnia 24.11.2017r – dotyczące usługi dostawy 2 zestawów komputerowych i 2 niszczarek do papieru

woj podkarpackie

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi polegającej na dostawie 2 zestawów komputerowych i 2 niszczarek do papieru  w ramach projektu „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy

Informujemy, iż wpłynęło 5 ofert  ( rozstrzygnięcie do pobrania).