Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – dostawa szaf biurowych RPO WP II    -nr 4/2017/RPOWP II


logo20150317

Regionalna Izba Gospodarcza zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi polegającej na dostarczeniu szaf biurowych w ramach realizowanego projektu pt: „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie  Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat A „Wsparcie kapitałowe funduszy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy w załączniku.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami nr 1 i nr 2 do pobrania