Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/6.2POKL/2017 z dnia 24.08.2017r usługi polegającej na opracowaniu i wykonaniu materiałów informacyjno – promocyjnych

kapital_ludzki_k

Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!”  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Stalowa Wola 11.09.2017 r.

 

Regionalna Izba Gospodarcza pragnie gorąco podziękować zainteresowanym podmiotom za złożenie ofert na usługę polegającą na opracowaniu i wykonaniu materiałów informacyjno – promocyjnych zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 2/6.2POKL/2017 z dnia 24.08.2017 r w ramach projektu pt.: „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Pragniemy jednocześnie poinformować, iż po rozpatrzeniu  ofert została wybrana najkorzystniejsza, o wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy uczestnicy postępowania.

Dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych ofertach.

 
Rozstrzygnięcie ofert – do pobrania