Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – usługi opracowania i wykonania materiałów promocyjno-informacyjnych 


kapital_ludzki_k

Szanowni Państwo,

Zwracamy  się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na wykonanie:

– usługi opracowania i wykonania materiałów promocyjno-informacyjnych

w ramach realizowanego projektu pt.: „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy w załącznikach.

 6.2 formularz ofertowy – materiały inf. prom
6.2 Zapytanie ofertowe materiały inf. prom
Opis plakatu
wytyczne dot. oznacz. projektów po kl. 31122013