Informujemy, iż od 1 września bieżącego roku zmienia się oprocentowanie preferencyjnych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wynosi 0,50% w stosunku rocznym!

Ponadto zgodnie z decyzją Ministerstwa Rozwoju – Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki –  dopuszcza się możliwość łączenia preferencyjnej pożyczki ze wsparciem bezzwrotnym (np. dotacją z Powiatowego Urzędu Pracy lub dotacją w ramach projektu realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020), udzielanym na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Połączenie preferencyjnej pożyczki ze wsparciem bezzwrotnym może nastąpić wyłącznie w sytuacji, kiedy nie wystąpi podwójne finansowanie tych samych wydatków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Maksymalna wysokość pożyczki: 50 000 PLN
Preferencyjne oprocentowanie: 0,50% w stosunku rocznym
Maksymalna okres spłaty: 60 miesięcy

Serdecznie zapraszamy!

kapital_ludzki_k

 

Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego