Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2017 r. działa Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Z tym dniem doszło do przekształcenia dotychczasowych organów administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Nową skonsolidowaną strukturę Krajowej Administracji Skarbowej w woj. podkarpackim tworzą: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, 23 urzędy skarbowe (w dotychczasowej lokalizacji), Podkarpacki Urząd Celno- Skarbowy z siedzibą w Przemyślu z trzema delegaturami UCS: w Przemyślu, Rzeszowie i Krośnie oraz 13 podległymi oddziałami celnymi. KAS to wyspecjalizowana administracja rządowa, wykonująca zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniająca obsługę i wsparcie podatnika, płatnika i przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych. Wprowadzane zmiany usprawnią organizację oraz pozwolą lepiej wykorzystać zasoby kadrowe i finansowe konsolidowanych podmiotów, przynosząc korzyści zarówno z punktu widzenia podatników, jak również budżetu państwa.

Jak załatwię swoje sprawy? Co się zmieniło? Co pozostało bez zmian?

obraz

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem:

http://www.podkarpackie.kas.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=7dcbf72e-c385-4b70-a6d9-eb5008c83b5e&groupId=3554126