Targi Pracy
7 kwietnia 2017 roku w godzinach 10.30 – 13.30
 Biblioteka Międzyuczelniana
w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 10

pup targi pracy