Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/2017/RIG z dnia 15.02.2017r – dotyczące dostawy środków czystości

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące zapewnienia środków czystości dla Regionalnej Izby Gospodarczej na potrzeby realizowanych projektów.

Informujemy, iż wpłynęły 7 ofert,z czego została wybrana najkorzystniejsza oferta

( rozstrzygnięcie ofert do pobrania).