Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1/2017/RPOWP I z dnia 07.02.2017r – dotyczące dostawy materiałów biurowych

wojewodztwo podkarpackie

Regionalna Izba Gospodarcza informuje, iż unieważnia zapytanie  dotyczące usługi polegającej na dostarczeniu materiałów biurowych w ramach realizowanego projektu  pt: „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego”   współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat A „Wsparcie kapitałowe funduszy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.