Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – dotyczące usługi dostawy materiałów biurowych
logo20150317

Regionalna Izba Gospodarcza

Zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących wyboru Wykonawcy zamówienia:  dostawy materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego” w ramach : I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania.