Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 4/2016/RPOWP II z dnia 05.12.2016r – dotyczące dostawy materiałów informacyjno- promocyjnych
wojewodztwo podkarpackie

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące zapewnienia materiałów informacyjno – promocyjnych w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy

Informujemy, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta Market Office Grzegorz Koptyra , ul. Handlowa 4b, 37-450 Stalowa Wola – 3 604,40 zł