Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 4/2016/RPOWP I z dnia 05.12.2016r – dotyczące dostawy materiałów informacyjno- promocyjnych


wojewodztwo podkarpackie

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące zapewnienia materiałów informacyjno – promocyjnych w ramach projektu „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy

Informujemy, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta : Market Office Grzegorz Koptyra , ul. Handlowa 4b, 37-450 Stalowa Wola – 2 976,60 zł