Rozstrzygnięcie zapytania dotyczącego usługi dostawy materiałów informacyjno- promocyjnych

logo20150317

Regionalna Izba Gospodarcza informuje, iż nie wpłynęła żadna oferta w odpowiedzi na zapytanie dotyczące dostawy materiałów informacyjno- promocyjnych na potrzeby realizacji projektu „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego” w ramach : I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.