Zapytania ofertowe

This page as PDF

2016-11-22 dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych RPO WP II


Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – dostawa materiałów informacyjno- promocyjnych RPO WP II – nr 3/2016/RPOWP IIlogo20150317

Stalowa Wola 22.11.2016 r.

 

Regionalna Izba Gospodarcza zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi polegającej na dostarczeniu materiałów promocyjno- informacyjnych w ramach realizowanego projektu pt: „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie  Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat A „Wsparcie kapitałowe funduszy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy w załączniku.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem nr 1 i nr 2.


"Rozwijamy skrzydła biznesu"
unia.jpg, 70kB
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Copyright © 2013 | Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli.
Realizacja: PROPAGANDA