Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 4/2016/RIG z dnia 16.09.2016r – dotyczące dostawy środków czystości

 

 Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące zapewnienia środków czystości dla Regionalnej Izby Gospodarczej na potrzeby realizowanych projektów.

Informujemy, iż wpłynęły 4 oferty,z czego została wybrana najkorzystniejsza oferta

rozstrzygnięcie ofert do pobrania