Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – dotyczące usługi dostawy  środków czystości

Regionalna Izba Gospodarcza zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących wyboru Wykonawcy zamówienia:  zakup i dostawa środków czystości .

Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania:
Załącznik nr 1 nr 2
Zapytanie ofertowe