Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/2016/RIG z dnia 24.06.2016r – dotyczące dostawy środków czystości

 Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące zapewnienia środków czystości dla Regionalnej Izby Gospodarczej na potrzeby realizowanych projektów.

Informujemy, iż wpłynęło 5 ofert ,z czego została wybrana najkorzystniejsza oferta

do pobrania