Rozstrzygnięcie zapytania o cenę nr 1/6.2POKL/2016 z dnia 01.04.2016r. – „Usługa polegająca na zamieszczeniu ogłoszenia prasowego w prasie regionalnej (zasięg terytorialny województwo podkarpackie)kapital_ludzki_k

Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!”  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Stalowa Wola 08.04.2016r.

 

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia prasowego w prasie regionalnej (zasięg terytorialny województwo podkarpackie) złożonych do dnia 07-04-2016r. do godz. 13:00  w ramach projektu w okresie monitorowania pt.: „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
i samozatrudnienia.

 

Informujemy, iż w dniu 08-04-2016r. wyłoniona została najkorzystniejsza  oferta na  usługę polegającą  na zamieszczeniu ogłoszenia prasowego w prasie regionalnej (zasięg terytorialny województwo podkarpackie). Zwyciężyła oferta opiewająca na kwotę 247,23zł.