Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – „Ogłoszenia prasowe w prasie regionalnej – 1/6.2POKL/2016”


logo

Stalowa Wola 01.04.2016r.

Regionalna Izba Gospodarcza

Zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących zamieszczenia ogłoszenia prasowego  
w prasie regionalnej w ramach realizowanego projektu w okresie monitorowania pt.: „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy:

Zapytanie o cenę wraz z załącznikiem nr 1 i  nr 2  do pobrania