Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 3/BGK 4/PG/2016 z dnia 18.03.2016r – przygotowanie i wykonanie tablicy promocyjno- informacyjnej wraz z projektem graficznym

zo

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013

 

Regionalna Izba Gospodarcza

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące przygotowania i wykonania tablicy promocyjno- informacyjnej wraz z projektem graficznym złożonych do dnia 31-03-2016r. do godz. 12:00  w ramach projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej w ramach I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 PRODUKT FINANSOWY – POŻYCZKA GLOBALNA

Informujemy, iż wpłynęły 3 oferty z czego została wybrana opiewająca na kwotę 98,40 zł , szczegóły do pobrania.