Projekt BGK4 – wstrzymanie przyjmowania wniosków

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA w Stalowej Woli

informuje, iż

nabór wniosków o udzielenie pożyczki 

w ramach  projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP.  Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka Działania I.2: Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 PRODUKT FINANSOWY – POŻYCZKA GLOBALNA zostaje wstrzymany z powodu przyjęcia dużej liczby wniosków przekraczających alokację dostępnych środków w ramach projektu.