Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/BGK 4/PG/2016 z dnia 16.03.2016r – ogłoszenie w prasie


zo

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013

 

Regionalna Izba Gospodarcza

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi zamieszczenia ogłoszenia w prasie złożonych do dnia 24-03-2016r. do godz. 12:00  w ramach projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej w ramach I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 PRODUKT FINANSOWY – POŻYCZKA GLOBALNA

Informujemy, iż wpłynęły 2 ofert z czego została wybrana opiewająca na kwotę 221,40zł.

Szczegóły  do pobrania