Projekt BGK4 – nabór wniosków

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA w Stalowej Woli

ogłasza

nabór wniosków o udzielenie pożyczki 

Pożyczki udzielane będą w ramach  projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP.  Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka Działania I.2: Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 PRODUKT FINANSOWY – POŻYCZKA GLOBALNA

 Dokładne informacje oraz dokumenty do pobrania dostępne na stronie w zakładce „FUNDUSZ POŻYCZKOWY”  – Pożyczki ze środków BGK4