Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” w okresie monitorowania

Informujemy, iż w ramach realizacji projektu „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia do 31.12.2015r. udzielono 41 pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej na kwotę 1 724 390,00zł.

Od 01.01.2016r. do 31.12.2020r. projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” wchodzi w okres monitorowania. W ramach projektu w okresie monitorowania przewidziano wsparcie
w postaci Pożyczki preferencyjnej.
(Szczegóły w zakładce Działanie 6.2POKL w okresie monitorowania)