Rozstrzygnięcie zapytania o cenę nr 1/6.2POKL/2015 z dnia 02.11.2015r. usługi polegającej na dostawie materiałów biurowych

logo

Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!”  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Stalowa Wola 17.11.2015 r.

 

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi polegającej na dostawie materiałów biurowych złożonych do dnia 16-11-2015r. do godz. 13:00  w ramach projektu pt.: „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

Informujemy, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta na  usługę polegającą  na dostawie materiałów biurowych (rozstrzygnięcie ofert w załączniku).