Wydłużenie okresu realizacji projektu „Zmień zwyczaj – pożyczaj!”

Informujemy, iż okres realizacji projektu „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia został wydłużony do 31.12.2015r.