Informujemy, że w ramach I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. projekt pt. „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego” RIG wznawia z dniem 23.09.2015r. nabór wniosków o udzielanie pożyczek – dostępna pula środków  900 000,00 PLN. Nabór potrwa do wyczerpania środków na udzielanie pożyczek.