Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 3/2015/RPOWP z dnia 02.09.2015 r. – dotyczącego zakupu i dostawy dostępu (licencji) do systemu informacji prawnej wraz z aktualizacjami


wojewodztwo podkarpackie

Stalowa Wola 11.09.2015 r.

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli pragnie gorąco podziękować zainteresowanym podmiotom za złożenie do dnia 10.09.2015 r. do godz. 12:00 ofert cenowych na:

zakup i dostawę dostępu (licencji) do systemu elektronicznej informacji prawnej wraz z aktualizacjami na potrzeby realizacji projektów: „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego” w ramach I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy, „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG” w ramach I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy, oraz pozostałej działalności Regionalnej Izby Gospodarczej w Stalowej Woli.

 

W dniu 11.09.2015r. wyłoniona została najkorzystniejsza oferta na  zakup i dostawę dostępu (licencji) do systemu elektronicznej informacji prawnej wraz z aktualizacjami. Wpłynęło dwie oferty – jedna nie spełniła wymagań formalnych określonych w zapytaniu ofertowym. Zwyciężyła oferta najkorzystniejsza opiewająca na kwotę 680,19 zł.

O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy uczestnicy postępowania.

 

 

Dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych ofertach.