Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – na zakup i dostawę dostępu (licencji) do systemu elektronicznej informacji prawnej wraz z aktualizacjami

wojewodztwo podkarpackie

Stalowa Wola 02.09.2015r.

Regionalna Izba Gospodarcza

Zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących wyboru Wykonawcy zamówienia: zakupu i dostawy dostępu (licencji) do systemu elektronicznej informacji prawnej wraz z aktualizacjami na potrzeby realizacji projektów:

Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego” w ramach I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy,

Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG w ramach I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy,

oraz pozostałej działalności Regionalnej Izby Gospodarczej w Stalowej Woli. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy w załączniku.