Aktualności

This page as PDF

2014-12-01 – Wstrzymanie naboru wniosków o udzielenie pożyczek ze środków RPO II

01.12.2014

01.12.2014 r.

Informujemy, że od 01.12.2014 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o udzielanie pożyczek z powodu wyczerpania dostępnej puli środków w ramach I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 projekt pt „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG”."Rozwijamy skrzydła biznesu"
unia.jpg, 70kB
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Copyright © 2013 | Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli.
Realizacja: PROPAGANDA