Aktualności

This page as PDF

2014-11-25 – Wznowienie naboru wniosków o udzielenie pożyczek ze środków RPO II

25.11.2014

25.11.2014 r.

Informujemy, że w ramach I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. projekt pt. „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego” RIG wznawia nabór wniosków o udzielanie pożyczek – dostępna pula środków  800 000,00 PLN. Nabór potrwa od 25.11.2014 r. do 12.12.2014 r. lub do wyczerpania środków na udzielanie pożyczek."Rozwijamy skrzydła biznesu"
unia.jpg, 70kB
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Copyright © 2013 | Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli.
Realizacja: PROPAGANDA