narodowa_strategia_spojnosci_bw
Stalowa Wola 10-06-2014

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące zapewniania usługi gastronomicznej/cateringowej podczas konferencji promującej usługi RIG składanych do 10.06.2014 do godz. 10:00 w ramach projektu „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu.

Informujemy, iż wpłynęły 3 oferty spośród, których została wybrana najkorzystniejsza.