Aktualności

This page as PDF

2014-01-15 – Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – dotyczące zakupu kserokopiarki czarno – białej


narodowa_strategia_spojnosci_bw

15.01.2014

Regionalna Izba Gospodarcza

Zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi zakupu kserokopiarki czarno-białej w ramach realizowanego projektu pn: „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy w załączniku:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 nr 2


"Rozwijamy skrzydła biznesu"
unia.jpg, 70kB
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Copyright © 2013 | Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli.
Realizacja: PROPAGANDA