narodowa_strategia_spojnosci_bw

Wyjaśnienie dotyczące zapytania ofertowego 8/2013/IOB – dotyczące usługi zakupu tablicy multimedialnej wraz z projektorem krótkoogniskowym i podstawą samojezdną, monitora TV, kserokopiarki kolorowej w ramach realizowanego projektu pn: „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Kserokopiarka kolorowa – urządzenie wielofunkcyjne

  • Kserokopiarka kolorowa powinna zostać wyposażona w Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów typu ARDF oraz w podstawę pod urządzenie.