Fundusz pożyczkowy

Fundusz pożyczkowy

This page as PDF

Informacja o Regionalnym Funduszu Pożyczkowym RIG

Regionalny Fundusz Pożyczkowy prowadzony przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Stalowej Woli jest jednym z największych funduszy działających w województwie podkarpackim.

Fundusz pożyczkowy RIG został wydzielony księgowo i organizacyjnie uchwałą Zarządu RIG z dnia 30 listopada 2004 r. z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek wyłącznie małym przedsiębiorstwom z powiatu stalowowolskiego. Obecnie obejmuje swoim działaniem całe województwo podkarpackie. Fundusz Pożyczkowy udziela pożyczek inwestycyjnych i obrotowych. Wspiera sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw inwestujących na terenie województwa podkarpackiego.

Jak oceniamy wnioski

W celu oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa i wyliczenia marży dokonywana jest analiza finansowa przedstawionych sprawozdań finansowych, ocena funkcjonowania przedsiębiorstwa i proponowanych zabezpieczeń spłaty pożyczki.

Wniosek oceniany jest w oparciu o przedstawione dane finansowe i opisowe. W ramach analizy finansowej oceniane są wskaźniki rentowności, płynności, sprawności działania, zadłużenia, pokrycia majątku i odsetek. Ocenie podlegają proponowane przez klienta zabezpieczenia: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, hipoteka, zastaw, poręczenia osób fizycznych lub prawnych, poręczenie funduszy poręczeniowych, przewłaszczenia na zabezpieczenie, przelew (cesji) wierzytelności, kaucja lub inne formy zabezpieczenia przewidziane przez prawo."Rozwijamy skrzydła biznesu"
unia.jpg, 70kB
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Copyright © 2013 | Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli.
Realizacja: PROPAGANDA