Aktualności

This page as PDF

2020-07-10 Dostawa środków czystości – zapytanie ofertowe nr 2/2020/RIG

10.07.2020

Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – dotyczące zakupu i dostawy środków czystości – zapytanie ofertowe nr 2/2020/RIG


logo

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej w ramach zapytania ofertowego nr 2/2020/RIG dotyczącego zakupu i dostawy środków czystości na rzecz  Regionalnej Izby Gospodarczej oraz realizowanych i współfinansowanych projektów:

- „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego” oraz projektu „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu pożyczkowego RIG” w ramach : I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy,

- „Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka Standardowa – Innowacyjna” w ramach Funduszu Funduszy Województwa Podkarpackiego Instrument Finansowy  Pożyczka Standardowa – Innowacyjna w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie 1.4.2 Instrumenty finansowe,

- „Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Mikropożyczka”” w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020

- Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania  Instrumentu Finansowego „Pożyczka Płynnościowa” w ramach Funduszu Funduszy Województwa Podkarpackiego

 

Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy w załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy (załącznik nr 1), załącznik nr 2 i 3.

 


"Rozwijamy skrzydła biznesu"
unia.jpg, 70kB
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Copyright © 2013 | Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli.
Realizacja: PROPAGANDA