Baner
Baner

Strona główna // Aktualności

2020-04-20 Pomoc dla pożyczkobiorców

20.04.2020

POMOC DLA POŻYCZKOBIORCÓW „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” – PANDEMIA COVID – 19Szanowni Klienci! Informujemy, iż w związku z panującą pandemią COVID-19 Regionalna Izba Gospodarcza proponuje dla Przedsiębiorców posiadających pożyczki w ramach projektu „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia następujące wsparcie celowe:wprowadzenie tzw. wakacji kredytowych, tj. możliwości zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych (do uzgodnienia pomiędzy pośrednikiem i pożyczkobiorcą) – na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, przy [...]


2020-04-15 COVID-19 wsparcie

15.04.2020

Szanowni Klienci! Informujemy, iż w związku z panującą pandemią COVID-19 Regionalna Izba Gospodarcza proponuje dla Przedsiębiorców posiadających pożyczki w ramach poszczególnych projektów następujące wsparcie celowe:Projekt „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I ”Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu |Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013:Zawieszenie spłaty kapitału i odsetek na okres nie dłużej niż do 6 miesięcy i wydłużenie terminu obowiązywania umowy pożyczki o okres [...]archiwum.png, 3,8kB

"Rozwijamy skrzydła biznesu"
unia.jpg, 70kB
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Copyright © 2013 | Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli.
Realizacja: PROPAGANDA