Fundusz pożyczkowy

This page as PDF

2020-07-08 Pożyczka Płynnościowa


logo

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA – COVID-19

 

Pożyczka Płynnościowa przeznaczona jest na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

W ramach Pożyczki finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Podstawowe warunki udzielania wsparcia:

KWOTA POŻYCZKI: do 600 000 złotych

OKRES SPŁATY: do 72 miesięcy

KARENCJA STANDARDOWA: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki

OPROCENTOWANIE:

na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis) – 0%

• na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w wysokości i zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r.

1,23 % – w pierwszym roku trwania pożyczki,

1,48% – w drugim i trzecim roku trwania pożyczki,

1,98% – w czwartym, piątym i szóstym roku trwania pożyczki,

na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej – od 1,98%

WKŁAD WŁASNY – Brak

PROWIZJA – Brak

Przeznaczenie pożyczki:

W ramach Pożyczki finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej, pod warunkiem, że finansowaniu nie będą podlegały zobowiązania dla których termin zapadalności przypadł przed 1 lutym 2020r. Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe, w tym np.:

• wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),

• zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy (wykluczone w przypadku pożyczki udzielanej na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis tj. z oprocentowaniem 0%),

• spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,

• zatowarowanie, półprodukty itp.,

• wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy.

„Instrument Finansowy – Pożyczka Płynnościowa jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Celem Projektu jest ułatwienie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z terenu województwa podkarpackiego, dostępu do kapitału zewnętrznego w formie pożyczek preferencyjnych na rozwój działalności gospodarczej.

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy.

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli pełni rolę Pośrednika Finansowego.

Informacje na temat projektu i jego zasad:

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli

ul.1-go Sierpnia 26b, 37-450 Stalowa Wola,

tel. 15 844 03 57,

www.rig-stw.pl

ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk 

Czynny od wtorku do  czwartku  w godzinach w godzinach 8:30 do 12:30, pokój nr 7

Zachęcamy do zapoznania się z opisem Projektu na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego: www.bgk.pl

Dokumenty do pobrania:   http://rig-stw.pl/category/fundusz-pozyczkowy/dokumenty-do-pobrania-pozyczka-plynnosciowa/

 

„Instrument finansowy Pożyczka Płynnościowa jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.”

 logo


"Rozwijamy skrzydła biznesu"
unia.jpg, 70kB
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Copyright © 2013 | Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli.
Realizacja: PROPAGANDA