Fundusze pożyczkowe
RPO I, RPO II, BGK PG
Inwestuj skutecznie w swoja firmę!
Klastal
WSPIERAMY I PROMUJEMY CZŁONKÓW KLASTALU
Dołącz do nich i daj szanse swojemu biznesowi!
Członkostwo

Warunki członkostwa

This page as PDF

Zgodnie ze Statutem RIG Rozdział III Prawa i obowiązki Członków Izby Art.9 pkt. 1 ,,Nabycie członkostwa Izby następuje na mocy uchwały Zarządu Izby, podjętej w oparciu o złożoną deklarację członkowską.”

 

Deklaracja członkowska (2018-07-06) do pobrania

Statut Izby

 

Członkom Izby przysługuje:

 1. Korzystanie z czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby.
 2. Prawo do uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Izby z głosem stanowiącym.
 3. Prawo do uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby.
 4. Zgłaszanie wniosków, postulatów oraz propozycji dotyczących działalności Izby.
 5. Korzystanie z doradztwa prawnego, ekonomicznego, organizacyjnego i technicznego Izby na zasadach określonych przez jej Zarząd.
 6. Korzystanie z pomocy gospodarczej Izby, między innymi z kredytów i pożyczek oraz poręczeń kredytowych i pożyczkowych RIG na zasadach określonych przez Zarząd.
 7. Korzystanie z działalności mediacyjnej/ polubownej i pojednawczej/ zorganizowanej przez Izbę.
 8. Korzystanie z wszelkich ulg i udogodnień ustanowionych przez organy Izby.

Członkowie Izby zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Izby.
 2. Współdziałania w realizacji statutowych celów Izby.
 3. Przestrzegania norm współżycia społecznego oraz zasad etyki zawodowej oraz dobrych obyczajów kupieckich.
 4. Regularnego i terminowego płacenia składek członkowskich.

  Wysokość składki zgodna jest z protokołem z Walnego Zgromadzenia Założycielskiego Regionalnej Izby Gospodarczej z siedzibą w Stalowej Woli
  z dn. 21 stycznia 1998r.
  Ustala się ją w zależności od liczby osób zatrudnionych w firmie. I tak:

  • do 3 osób – 10,00zł / miesiąc
  • 4-10 osób – 30,00zł/ miesiąc
  • 11-20 osób – 50,00zł/ miesiąc
  • 21 i więcej – 90,00zł/ miesiąc

  Wpłaty prosimy przelewać na konto:
  Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli
  76 9430 0006 0000 0925 2000 0001

 5. Dbania o dobre imię Izby poprzez swoją postawę i działanie.


"Rozwijamy skrzydła biznesu"
unia.jpg, 70kB
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Copyright © 2013 | Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli.
Realizacja: PROPAGANDA