Aktualności

2017-09-06 OSTATNIA CHWILA – POŻYCZKI PREFERENCYJNE –1% W SKALI ROKU

This page as PDF

OSTATNIA CHWILA - POŻYCZKI PREFERENCYJNE –1% W SKALI ROKU


więcej

2017-05-26 OSTATNI MOMENT NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O POŻYCZKĘ

This page as PDFwięcej

2017-02-03 JEDNORAZOWA WARTOŚĆ TRANSAKCJI – ZMIANA PRZEPISÓW

This page as PDF

JEDNORAZOWA WARTOŚĆ TRANSAKCJI-ZMIANA PRZEPISÓW

Art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173 poz. 1807 ze zmianami), nakłada obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy, w sytuacji gdy „jednorazowa wartość transakcji bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000zł (…)”.
Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Gospodarki „pod pojęciem jednorazowa wartość transakcji należy rozumieć ogólną wartość należności lub zobowiązań określoną w umowie zawartej między przedsiębiorcami”.

 

W związku z powyższym:
•    nie ma możliwości uznania płatności dokonanej gotówką między przedsiębiorcami za wydatek kwalifikowany jeżeli jej wartość przekracza równowartość 15 000 zł; dotyczy to również poszczególnych rat danej transakcji płaconych gotówką, jeżeli jednorazowa wartość transakcji w rozumieniu ustawy przekracza równowartość 15 000 zł, ponieważ ustawa zobowiązuje do płacenia za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy również w przypadku, gdy taka transakcja jest podzielona na raty.


2015-09-22 Wznowienie nabory wniosków RPO II

This page as PDF

Informujemy, że w ramach I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. projekt pt. „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego” RIG wznawia z dniem 23.09.2015 r. nabór wniosków o udzielanie pożyczek – dostępna pula środków  900 000,00 PLN. Nabór potrwa do wyczerpania środków na udzielanie pożyczek.


2015-06-22 Wznowienie naboru wniosków o udzielenie pożyczek

This page as PDF

Informujemy, że w ramach I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. projekt pt. „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego” RIG uruchamia nabór wniosków o udzielanie pożyczek w dniach 22.06.2015r. do 26.06.2015 r.


Dokumenty do pobrania RPO II

This page as PDF

16.04.2015 r.

Informujemy, iż w ramach I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. projekt pt „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG z dniem 16.04.2015r. nabór wniosków zostaje wstrzymany ze względu na brak środków.

 

 

Regulamin Funduszu (2017-09-01) – do pobrania  wraz z załącznikami

 

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ:

 1. Wniosek o pożyczkę (2014-07-01) – do pobrania
 2. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy (2017-10-04) - do pobrania
 3. Lista Sprawdzająca – do pobrania
 4. Upoważnienie do BIG dla przedsiębiorców – do pobrania
 5. Upoważnienie do BIG dla konsumentów (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, współmałżonkowie pożyczkobiorców, poręczyciele, wspólnicy spółki cywilnej) – do pobrania
 6. Biznes Plan ( dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność do 1 roku) – do pobrania
 7. Oświadczenie poręczyciela – do pobrania
 8. Oświadczenie e-mail pożyczkobiorca (2017-02-03) - do pobrania
 9. Oświadczenie e-mail poręczyciel (2017-02-03) - do pobrania

 

DOKUMENTY FINANSOWE – KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA

 1. Bilans uproszczony – do pobrania
 2. Rachunek wyników uproszczony – do pobrania

 

DOKUMENTY FINANSOWE – KSIĘGOWOŚĆ PEŁNA

 1. Sprawozdanie finansowe – księgowość pełna – do pobrania
 2. Przepływy – księgowość pełna – do pobrania

 

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

DOKUMENTY POZOSTAŁE

 1. Sprawozdanie z realizacji pożyczki – do pobrania
 2. Deklaracja pochodzenie sprzętu i oświadczenie sprzedawcy - do pobrania
 3. Informacja do rozliczenia pożyczki (2017-02-03) - do pobrania


"Rozwijamy skrzydła biznesu"
unia.jpg, 70kB
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Copyright © 2013 | Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli.
Realizacja: PROPAGANDA