Baner

Archiwum

This page as PDF

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. zestawu do monitowania obiektu RIG

28.06.2011

więcej
This page as PDF

Bezpłatne szkolenie: „Dotacje na innowację – Kredyt Technologiczny”

21.06.2011

więcej
This page as PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 17.06.2011 R. – DOT. ZESTAWU DO MONITOROWANIA OBIEKTU

17.06.2011

więcej
This page as PDF

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Lokalnego Punktu Konsultacyjnego z dnia 10.06.2011 r.


więcej
This page as PDF

Zaproszenie do oferty na materiały biurowe

16.06.2011

Projekt pod tytułem „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, schemat A „Wsparcie kapitałowe funduszy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Plik do pobrania
This page as PDF

Zapytanie ofertowe Lokalnego Punktu Konsultacyjnego dot. materiałów biurowych z dnia 10.06.2011 r.

10.06.2011

więcej
This page as PDF

Seminarium informayjno-promocyjne „Kreowanie postaw przedsiebiorczych”

07.06.2011

Seminarium informacyjno-promocyjne „Kreowanie postaw przedsiębiorczych:, która odbędzie się w dniu 14.06.2011 r. w Hotelu „Cztery Pory Roku” w Rudnej Małej k. Rzeszowa. ZAPRASZAMY więcej


This page as PDF

„Usługa pilotażowa doradztwo – asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej”


Informujemy, iż z dniem 23.05.2011 r. Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu „Usługa pilotażowa doradztwo – asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej”, w ramach projektu systemowego PARP Poddziałanie 2.2.1 POKL „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych PK”. więcej


This page as PDF

Szkolenie – ”Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2”

13.05.2011

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej


This page as PDF

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Lokalnego Punktu Konsultacyjnego z dnia 27.04.2011 r.

05.05.2011

W dniu 05.05.2011 r. zakończono postępowanie w sprawie zapytania ofertowego dot. materiałów biurowych Lokalnego Punktu Konsultacyjnego dotyczących realizacji i promocji projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod tytułem „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)” w ramach Poddziałania 2.2.1 PO KL.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."Rozwijamy skrzydła biznesu"
unia.jpg, 70kB
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Copyright © 2013 | Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli.
Realizacja: PROPAGANDA