Baner

Archiwum

This page as PDF

Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert.

18.10.2011

więcej
This page as PDF

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Lokalnego Punktu Konsultacyjnego KSU z dnia 02-09-2011r.

12.09.2011

więcej
This page as PDF

Zmiana terminu dyżuru Konsultanta PK KSU

07.09.2011

Informujemy, iż dyżur Konsultanta Lokalnego Punktu Konsultacyjnego KSU w Urzędzie Miasta i Gminy w Nisku planowany w dniu 08.09.2011r zostaje przesunięty na 14.09.2011r.
This page as PDF

Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących materiałów biurowych wg załącznika

02.09.2011

Projekt systemowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod tytułem „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)” w ramach Poddziałania 2.2.1 PO KL

Załącznik (do pobrania)


This page as PDF

Projekt pod tytułem „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego”

31.08.2011

Projekt pod tytułem „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, schemat A „Wsparcie kapitałowe funduszy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Plik do pobrania


This page as PDF

„Nowy zawód – nowe jutro” – szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa

22.08.2011

więcej
This page as PDF

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Lokalnego Punktu Konsultacyjnego KSU z dnia 10-08-2011r.

18.08.2011

W dniu 17.08.2011 r. zakończono postępowanie w sprawie zapytania ofertowego dot. materiałów biurowych Lokalnego Punktu Konsultacyjnego KSU dotyczących realizacji i promocji projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod tytułem „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)” w ramach Poddziałania 2.2.1 PO KL.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


This page as PDF

Zapytanie ofertowe Lokalnego Punktu Konsultacyjnego KSU dot. materiałów biurowych z dnia 17.08.2011r.

10.08.2011

Plik do pobrania
This page as PDF

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na materiały biurowe.!

28.06.2011

więcej
This page as PDF

Nowy zawód – nowe jutro – szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa


więcej"Rozwijamy skrzydła biznesu"
unia.jpg, 70kB
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Copyright © 2013 | Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli.
Realizacja: PROPAGANDA