Baner

Archiwum

This page as PDF

Informacja o zakończeniu zapytania ofertowego

13.03.2012

więcej
This page as PDF

Zmiany w zapytaniu ofertowym

05.03.2012

więcej
This page as PDF

Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert.

29.02.2012

więcej
This page as PDF

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 13-01-2012r.

20.01.2012

więcej
This page as PDF

Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert ” Audyt PK KSU”

13.01.2012

Regionalna Izba Gospodarcza

zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących wykonania usługi pt. „Wykonanie audytu PK KSU na potrzeby realizacji projektu „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)”; projekt jest finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej
This page as PDF

INFORMACJA O ANULOWANIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO PROJEKTU I WYKONANIA KALENDARZY

27.12.2011

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 13.12.2011r. w sprawie zaprojektowania

i wykonanie trzech rodzajów kalendarzy promujących realizację przez Regionalną Izbę Gospodarczą projektu pt. „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna

i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, schemat A „Wsparcie kapitałowe funduszy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Z powodu braku wpływu oferty zgodnej z przedmiotem zamówienia Regionalna Izba Gospodarcza postanowiła unieważnić zapytanie ofertowe z dnia 13.12.2011r.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.


This page as PDF

Informacja


Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego” w ramach I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy Regionalny Fundusz Pożyczkowy pragnie gorąco podziękować wszystkim firmom zainteresowanym za złożenie ofert na:

zakup i dostawę do Regionalnej Izby Gospodarczej tonerów

Pragniemy jednocześnie poinformować iż po rozpatrzeniu wszystkich ofert, wybrana została najlepsza. Wybrana oferta otrzymała 60pkt w kategorii cena – 454,32zł oraz 40pkt w kategorii czas realizacji – do 12 godzin od momentu zamówienia.


This page as PDF

Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert.

13.12.2011

więcej
This page as PDF

Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert.


więcej
This page as PDF

„Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego”

27.10.2011

więcej

"Rozwijamy skrzydła biznesu"
unia.jpg, 70kB
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Copyright © 2013 | Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli.
Realizacja: PROPAGANDA