Aktualności

This page as PDF

2022-02-07 Szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”

07.02.2022

Regionalna Izba Gospodarcza zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert na przeprowadzenie szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” na potrzeby realizacji zamówienia numer 2/2022/7.3MOF

logo

Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – Przeprowadzenie szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” dla 31 Uczestników Projektu „Mój pierwszy biznes jest nadziej -zapytanie ofertowe nr 2/2022/7.3MOFStalowa Wola 07.02.2022 r.


Regionalna Izba Gospodarcza zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert na przeprowadzenie szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” na potrzeby realizacji zamówienia numer 2/2022/7.3MOF

 

Projekt „Mój pierwszy biznes jest nadzieją” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Stalowej Woli na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.07.03.00-18-0097/19-00 z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy w załącznikach.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3"Rozwijamy skrzydła biznesu"
unia.jpg, 70kB
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Copyright © 2013 | Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli.
Realizacja: PROPAGANDA