Aktualności

This page as PDF

2022-02-01 Informacja

01.02.2022


Regionalna Izba Gospodarcza informuje, iż rekrutacja do projektu „Mój pierwszy biznes jest nadzieją” zostaje wydłużona i trwać będzie do 04 lutego 2022 r. do godz. 14:00.
logo

Projekt „Mój pierwszy biznes jest nadzieją” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Stalowej Woli na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.07.03.00-18-0097/19-00 z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

 

INFORMACJA

Regionalna Izba Gospodarcza informuje, iż rekrutacja do projektu „Mój pierwszy biznes jest nadzieją” zostaje wydłużona i trwać będzie do 04 lutego 2022 r. do godz. 14:00."Rozwijamy skrzydła biznesu"
unia.jpg, 70kB
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Copyright © 2013 | Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli.
Realizacja: PROPAGANDA