Aktualności

This page as PDF

2022-01-26 Roztrzygnięcie – doradzwo zawodowe

26.01.2022


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/2022/7.3MOF z dnia 14.01.2022 r. – dotyczące usługi z zakresu doradztwa zawodowego przy rekrutacji


logo

Stalowa Wola 26-01-2022 r

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi z zakresu doradztwa zawodowego przy rekrutacji złożonych do dnia 25-01-2022 r. do godz. 10:00 na potrzeby realizacji zamówienia pn: „Mój pierwszy biznes jest nadzieją” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Stalowej Woli na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.07.03.00-18-0097/19-00 z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

.

W dniu 25-01-2022 r. wyłoniona została najkorzystniejsza oferta na  usługę doradztwa zawodowego przy rekrutacji.

 

Informujemy, iż  zwyciężyła oferta opiewająca na kwotę (brutto) 4.130,00 zł"Rozwijamy skrzydła biznesu"
unia.jpg, 70kB
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Copyright © 2013 | Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli.
Realizacja: PROPAGANDA